Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra jaderných reaktorů vychovává posluchače v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, které se věnuje technickým a přírodovědným aplikacím jaderných věd, zejména jaderné a reaktorové fyziky, souvisejícím s mírovým využíváním jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření v průmyslu.

Kromě samotné výuky se katedra podílí na množství výzkumných projektů a provozuje unikátní výzkumné a výukové zařízení, školní jaderný reaktor VR-1.