Systémové upozornění
Hlavní informace

Předměty dobíhající akreditace (Bc - 2,3):

Název předmětu Kód Přednášející Kredity
Alternativní energetické zdroje 17AEZ Škorpil, Chaloupka 3
Atomová legislativa 17ALEB Drábová 2
Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů 17BES Kropík 2
Bakalářská práce 1, 2 17BPJR12 Kobylka 10
Cvičení na simulátoru jaderné elektrárny 17CSI Kobylka 3
Detekce záření 17DEZ Miglierini, Tichý -
Elektrická zařízení jaderných elektráren 17ELZ Bouček, Kropík -
Experimentální neutronová fyzika 17ENF Rataj 2
Exkurze 17EXK Kobylka 1
Základy energetiky a zdroje energie 17EZE Kobylka, Tichý -
Jaderné reaktory 17JARE Heřmanský 2
Nové jaderné zdroje 17NJZ Bílý -
Návrh a řízení experimentu 17NRE Kropík -
Operátorský kurs na reaktoru VR-1 17OPK Rataj, Kropík -
Operátorský kurs pro bakaláře 17OPKB Rataj, Kropík 4
Programovatelná logická pole 17PLP Kropík 2
Praxe na jaderné elektrárně 17PRAXB Kropík -
Předdiplomní praxe na jaderné elektrárně 17PRAXD Kropík -
Úvod do projektování jaderných zařízení 17PROJ Bouda -
Provozní stavy jaderných reaktorů 17PSJR Huml, Sklenka 4
Přístrojová technika 17PTA Miglierini -
Radioaktivní odpady 17RAO Losa 2
Reaktorové praktikum 17REPR Rataj, Sklenka 5
Radiační ochrana jaderných zařízení 17ROJ Starý 2
Simulace provozních stavů JE 17SIPS Kobylka 3
Spolehlivost jaderných elektráren 17SPJE Dušek, Matějka -
Technologické celky jaderných elektráren 1 17TCJ1 Bouček, Kropík -
Technologické celky jaderných elektráren 2 17TCJ2 Kobylka -
Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1, 2 17THNJ12 Kobylka, Heřmanský 3
Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3 17THNJ3 Kobylka, Heřmanský -
Termomechanika jaderného paliva 17TMP Kobylka, Valach 3
Úvod do energetiky 17UEN Kobylka, Tichý 2
Úvod do palivového cyklu 17UPC Sklenka, Starý 2
Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení 17URO Starý 2
Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady 17VPO Konopásková 2
Výzkumné reaktory 17VYR Sklenka -
Využití výzkumných reaktorů 17VYRR Sklenka -
Základy fyziky jaderných reaktorů 1 17ZAF1 Štefánik, Sklenka -
Základy fyziky jaderných reaktorů 2 17ZAF2 Frýbort, Frýbortová, Sklenka 3
Základy ekonomického hodnocení 17ZEH Starý -
Základy elektroniky 17ZEL Kropík -
Základy jaderné bezpečnosti 17ZJBE Heřmanský, Heraltová, Kříž -

Předměty dle nové akreditace (Bc -1, Mgr):

Název předmětuKódPřednášejícíKredity
Fyzika jaderných reaktorů 17FARE Frýbort, Frýbortová, Suk 4
Provozní reaktorová fyzika 17PRF Frýbortová, Sklenka 3
Kinetika a dynamika reaktorů 17KID Huml 4
Experimentální reaktorová fyzika 17ERF Rataj 4
Termohydraulika jaderných reaktorů 17THYR Kobylka 4
Výzkumný úkol 1, 2 16VUJI12 Trojek 6/8
Diplomová práce 1, 2 16DPJI12 Trojek 10/20
Stochastické metody v reaktorové fyzice 17SMRF Huml 4
Deterministické metody v reaktorové fyzice 17DERF Frýbort, Suk 4
Číslicové bezpečnostní systémy jaderných reaktorů 17CIBS Kropík 2
Energetika a energetické zdroje 17EEZ Tichý 3
Ekonomické hodnocení JE 17EHJE Starý 2
Informatika pro moderní fyziky 17IMF Havlůj 3
Jaderná bezpečnost 17JABE Frýbortová, Sklenka 5
Pokročilá experimentální neutronová fyzika 17PENF Huml 4
Výzkumné jaderné reaktory 17VYRE Sklenka 4
Neutronová aktivační analýza 17NAA Štefánik 4
Gama Spektroskopie 17SPEK Štefánik 4
Palivový cyklus jaderných reaktorů 17PALX Losa, Sklenka, Starý 2
Atomová legislativa v praxi 17ALEP Drábová 2
Konstrukce a zařízení jaderných elektráren 17KOJX Rataj, Zácha 3
Týmový projekt 17TYPR Frýbort 4
Úvod do inženýrství 17UING Frýbort, Haušild, Mušálek 3
Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady 17VRAO Losa 4
Kritický experiment 17KEX Huml, Rataj 4