Systémové upozornění
Hlavní informace

Předměty dobíhající akreditace (Bc - 3):

Název předmětu Kód Přednášející Kredity
Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů 17BES Kropík 2
Bakalářská práce 1, 2 17BPJR12 Kobylka 10
Cvičení na simulátoru jaderné elektrárny 17CSI Kobylka 3
Detekce záření 17DEZ Miglierini, Tichý -
Experimentální neutronová fyzika 17ENF Rataj 2
Operátorský kurs pro bakaláře 17OPKB Rataj, Kropík 4
Programovatelná logická pole 17PLP Kropík 2
Praxe na jaderné elektrárně 17PRAXB Kropík -
Reaktorové praktikum 17REPR Rataj, Sklenka 5
Technologické celky jaderných elektráren 2 17TCJ2 Kobylka -
Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3 17THNJ3 Kobylka, Heřmanský -
Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení 17URO Starý 2
Základy fyziky jaderných reaktorů 2 17ZAF2 Frýbort, Frýbortová, Sklenka 3
Základy ekonomického hodnocení 17ZEH Starý -
Základy elektroniky 17ZEL Kropík -
Základy jaderné bezpečnosti 17ZJBE Heřmanský, Heraltová, Kříž -

Předměty dle nové akreditace (Bc -1,2 a NMS):

Název předmětuKódPřednášejícíKredity
Atomová legislativa v praxi 17ALEP Drábová 2
Číslicové bezpečnostní systémy jaderných reaktorů 17CIBS Kropík 2
Deterministické metody v reaktorové fyzice 17DERF Frýbort, Suk 4
Diplomová práce 1, 2 16DPJI12 Trojek 10/20
Energetika a energetické zdroje 17EEZ Tichý 3
Ekonomické hodnocení JE 17EHJE Starý 2
Fyzika jaderných reaktorů 17FARE Frýbort, Frýbortová, Suk 4
Provozní reaktorová fyzika 17PRF Frýbortová, Sklenka 3
Kinetika a dynamika reaktorů 17KID Huml 4
Experimentální reaktorová fyzika 17ERF Rataj 4
Termohydraulika jaderných reaktorů 17THYR Kobylka 4
Výzkumný úkol 1, 2 16VUJI12 Trojek 6/8
Stochastické metody v reaktorové fyzice 17SMRF Huml 4
       
Informatika pro moderní fyziky 17IMF Havlůj 3
Jaderná bezpečnost 17JABE Frýbortová, Sklenka 5
Pokročilá experimentální neutronová fyzika 17PENF Huml 4
Výzkumné jaderné reaktory 17VYRE Sklenka 4
Neutronová aktivační analýza 17NAA Štefánik 4
Gama Spektroskopie 17SPEK Štefánik 4
Palivový cyklus jaderných reaktorů 17PALX Losa, Sklenka, Starý 2
       
Konstrukce a zařízení jaderných elektráren 17KOJX Rataj, Zácha 3
Reaktorová fyzika 17RFYZ Frýbortová, Frýbort, Novák 4
Týmový projekt 17TYPR Frýbort 4
Termodynamika a mechanika tekutin jaderných elektráren  17TEMT  Kobylka 4
Úvod do inženýrství 17UING Frýbort, Haušild, Mušálek 3
Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady 17VRAO Losa 4
Kritický experiment 17KEX Huml, Rataj 4