Systémové upozornění
Hlavní informace

Výuka předmětu 17FARE určeného pro 1. ročník navazujícího magisterského studia probíhá v zimním semestru. Přednášky v zimním semestru 2023/24 se konají v úterý od 14:00 v učebně L-144. Cvičení v zimním semestru 2023/24 probíhají ve středu od 8:00 v učebně L.144.

Podmínkou absolvování předmětu je získání zápočtu a složení ústní zkoušky. Zápočet bude udělen na základě absolvování povinných cvičení — povoleny jsou dvě neomluvené absence — a dosažení 50% úspěšnosti v zápočtové písemné práci. Pro zápočtovou práci budou vypsány celkem tři termíny. Součástí zápočtové písemné práce je krátký test, příklady a praktická úloha k probrané látce. Za každou neomluvenou absenci nad dvě se odečítá 5 bodů z výsledku závěrečné zápočtové písemné práce.

Probíraná témata

V rámci zimního semestru 2023/24 budou probrána následující témata:

  • Prohloubení znalostí k neutronovým interakcím, diferenciální účinný průřez, Dopplerův efekt
  • transportní teorie
  • zobecněná difuzní teorie
  • zpomalování neutronů s absorpcí
  • poruchová teorie
  • jaderná data v reaktorové fyzice a efekt samostínění
  • propojení neutroniky a teplofyziky

Otázky k ústní zkoušce

Aktuality

 Výuka v zimním semestru 2023/24 probíhá prezenčně, ale studijní materiály a domácí úkoly budou zadávány prostřednictvím MS Teams.

Doporučená literatura

Jaroslav Zeman — Reaktorová fyzika 1 a 2, skripta ČVUT
Bedřich Heřmanský — Jaderné reaktory, SNTL, Praha 1981

John R. Lamarsh — Introduction to Nuclear Reactor Theory (ekniha na ČVUT)

Účast na cvičeních

Přehled účasti na cvičení najdete v tabulce.