Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra jaderných reaktrů nabízí studium v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu Jaderné inženýrství především pak specializaci Jaderné reaktory (JR). Na katedře jsou vyučováni také studenti specializací Aplikovaná fyzika ionizujícího záření (AFIZ) a Radioaktivita v životním prostředí (RZP).

Bakalářské studium

Cílem studia je vytvořiy pevné přírodovědné a inženýrské základy, které jsou využívány ve fyzice a technice jaderných reaktorů. Součástí studia je i úvod do problematiky reaktorové fyziky, přenosu a sdílení tepla a technologických věcí spojených s provozem jaderného reaktoru. Výuka je podpořena experimentální prací. Podrobnější informace jsou uvedeny na:

Magisterské studium

Magisterské studium navazuje na to bakalářské. Cílem je prohloubit znalosti a schopnosti v oboru reaktorvé fyziky. Studenti se aktivně zapojují do experimentální práce, účastní se praxí v České republice i v zaraničí. Podrobnější informace jsou uvedeny zde.

Doktorské studium

Katedra zajišťuje také doktorský studijní program Jaderného inženýrství a studijní program Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů. Podrobnější informace jsou uvedeny zde.