Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra jaderných reaktrů nabízí studium v bakalářském, magisterském a doktorském programu - obor Jaderné inženýrství.

Bakalářské studium

Cílem studia je vytvořiy pevné přírodovědné a inženýrské základy, které jsou využívány ve fyzice a technice jaderných reaktorů. Součástí studia je i úvod do problematiky reaktorové fyziky, přenostu a sdílení tepla a technologických věcí spojených s provozem jaderného reaktoru. Výuka je podpořena experimentální prací. Podrobnější informace jsou uvedeny na:

Magisterské studium

Magisterský obor navazuje na bakalářský obor. Cílem studia je prohloubit znalosti a schopnosti v oboru reaktorvé fyziky. Studenti se aktivně zapojují do experimentální práce, účastní se praxí v čr i v zaraničí. Podrobnější informace jsou uvedeny zde.

Doktorské studium

Katedra zajišťuje doktorské studium v oboru Jaderné inženýrství. Podrobnější informace jsou uvedeny zde.