Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra jaderných reaktorů má rozsáhlé zkušenosti s řešením projektů v oblasti reaktorové a experimentální neutronové fyziky, palivového cyklu, termomechaniky a dynamiky reaktorů, bezpečnostních a řídicích systémů a aktivační analýzy, které jsou podporovány například Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou ČR nebo Grantovou agenturou ČR.

Vědecká činnost katedry je zaměřena na široké spektrum problémů z oblasti jaderné energetiky:

  • teoretická a experimentální reaktorová fyzika
  • číslicové řízení výzkumných reaktorů
  • modelování provozních stavů jaderných elektráren
  • příprava výukových programů
  • bezpečný a spolehlivý provoz jaderných zařízení
  • ekologické aspekty provozu jaderných zařízení a alternativní zdroje energie
  • výpočty parametrů vyhořelého jaderného paliva
  • pokročilá thoriová paliva
  • vývoj reaktorů IV. generace
  • ekonomické hodnocení jaderných zařízení.

Katedra v oblasti výzkumu spolupracuje i s ostatními českými technickými univerzitami (například Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola chemicko-technologické v Praze nebo Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě), státními organizacemi a výzkumnými institucemi (Centrum výzkumu Řež, a.s., Ústav jaderné fyziky AV ČR, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Ústav anorganické chemie Akademie věd ČR, Správa úložišť radioaktivních odpadů nebo Státní ústav radiační ochrany). Zároveň dochází ke spolupráci i s průmyslovými partnery (ČEZ, a.s., ŠKODA JS, a.s., ÚJV Řež, a.s., DataPartner, s. r. o., VF, a.s. Černá Hora, CHEMCOMEX Praha, a.s., VÚK Panenské Břežany, a.s., LYNAX, Praha, s.r.o, UJP Praha, a.s., Tema s.r.o. a ZAT, a.s.).