Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra jaderných reaktorů vychovává posluchače v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. V rámci bakalářského studia získá student vědomosti základních fyzikálních, matematických a informatických disciplín, které jsou prohloubeny v oblasti jaderných technologií, jaderné energetiky a ochrany před ionizujícím zářením. V navazujícím magisterském programu jsou tyto vědomosti rozšiřovány na poli pokročilých disciplín neutronové fyziky a termohydrauliky, které jsou zaměřeny na oblast teorie, konstrukce a provozu jaderných reaktorů. Kromě nich jsou však rovněž vzděláváni v praktických inženýrských znalostech stavby a provozu jaderných zařízení. V rámci doktorského studia se studenti zaměřují na reaktorovou fyziku, bezpečnost jaderných zařízení a aplikovanou jadernou fyziku. Teoretická výuka je doplňována na katedře experimentální výukou v laboratořích a na školním reaktoru VR-1.

Katedra jaderných reaktorů dále zajišťuje široké spektrum teoretických a praktických předmětů z oblasti neutroniky, termohydrauliky, IT, jaderné fyziky a dalších disciplín spojených s mírovým využitím jaderné energie.

K vysoké kvalitě výuky přispívá také spolupráce katedry s různými pracovišti a institucemi nejen v ČR, ale i v zahraničí. Během praxe a zahraniční exkurze mají posluchači možnost navštívit Elektrárny Dukovany, Temelín, Mochovce nebo Jaslovské Bohunice, školní reaktor TRIGA Mark II ve Vídni, univerzitní reaktor v Budapešti a výzkumný ústav KFKI v Maďarsku. Katedra úzce spolupracuje s univerzitami na Slovensku, v Rakousku a v Maďarsku. Další spolupráce je pak s univerzitami z Německa a Švédska, případně spolupráce s mezinárodními organizacemi IAEA a ENEN.