Systémové upozornění
Hlavní informace

Přihlášování k SZZ

Přípravu přihlášky k SZZ pro obor JI zajišťuje Ing. Tomáš Bílý, Ph.D. Pro přípravu přihlášky mu zašlete elektronickou verzi (nebo sken) vašeho zadání a jaké jsou vaše státnicové předměty. Termíny pro přihlašování jsou uvedeny v Bílé knize (Studijních programech FJFI).

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky zahrnují:

 • obhajobu diplomové práce, pro kterou si připravte prezentaci, na kterou budete mít 15 minut
 • prezentaci písemných posudků vedoucího práce a alespoň jednoho oponenta s návrhy klasifikace práce
 • vylosování otázek k ústní části zkoušky a 15 minut na přípravu odpovědí
 • ústní část zkoušky z jednoho povinného předmětu obecného základu a ze dvou volitelných předmětů odborného zaměření

Ústní část magisterské SZZ (Jaderné inženýrství)

Pro studijní program Jaderné inženýrství je předmětem obecného základu studijního programu:

 • Jaderné inženýrství v praxi

a předměty odborného zaměření studijního programu s možností výběru:

 • Fyzika jaderných reaktorů
 • Konstrukce jaderných reaktorů
 • Bezpečnost a provoz jaderných zařízení
 • Využívání jaderných reaktorů

Povinné a povinně volitelné předměty vztahující se k předmětům SZZ

Níže naleznete seznam předmětů k SZZ NMS včetně aktuálních otázek ke zkouškám.

Obsah předmětu Jaderné inženýrství v praxi státních závěrečných zkoušek je dán povinnými předměty studijního programu:

 • Aplikace ionizujícího záření 1
 • Aplikace ionizujícího záření 2
 • Jaderná bezpečnost
 • Metrologie ionizujícího záření

Obsah předmětu Fyzika jaderných reaktorů státních závěrečných zkoušek je dán povinnými a povinně volitelnými předměty studijního programu:

 • Fyzika jaderných reaktorů
 • Kinetika a dynamika reaktorů
 • Stochastické metody v reaktorové fyzice
 • Deterministické metody v reaktorové fyzice

Obsah předmětu Konstrukce jaderných reaktorů státních závěrečných zkoušek je dán povinnými a povinně volitelnými předměty studijního programu:

 • Termomechanika jaderného paliva
 • Nové jaderné zdroje
 • Termohydraulický návrh jaderných reaktorů
 • Termomechanický návrh jaderného paliva

Obsah předmětu Bezpečnost a provoz jaderných zařízení státních závěrečných zkoušek je dán povinnými a povinně volitelnými předměty studijního programu:

 • Jaderná bezpečnost
 • Provozní reaktorová fyzika
 • Bezpečnostní analýzy jaderných zařízení
 • Těžké havárie jaderných zařízení

Obsah předmětu Využívání jaderných reaktorů státních závěrečných zkoušek je dán povinnými a povinně volitelnými předměty studijního programu:

 • Experimentální reaktorová fyzika
 • Pokročilá experimentální neutronová fyzika
 • Neutronová aktivační analýza
 • Výzkumné jaderné reaktory