Systémové upozornění
Hlavní informace

Níže jsou prezentovány rozvrhy učeben na Katedře jaderných reaktorů pro letní semestr AR 22/23. Pro rozvrhy vyučujících a studentů jednotlivých ročníků navštivte následující stránky fakulty. Ná následujícím odkaze naleznete důležité doplňující informace a případné změny v rozvrzích.

Pozor od září 2022 došlo k posunu časů výuky o 30 minut. Dvouhodinové bloky výuky tedy probíhají takto: 8-9.40, 10-11.40, 12-13.40, 14-15.40, 16-17.40, 18-19.40. Výuka v letním semestru začíná 13. 2. 2023 a končí 19. 5. 2023.

Místnost A-632

KJR A632 1

Místnost L-144

KJR L144 1

Počítačová místnost

KJR PC 1