Systémové upozornění
Hlavní informace

Níže jsou prezentovány rozvrhy učeben na Katedře jaderných reaktorů pro zimní semestr AR 22/23. Pro rozvrhy vyučujících a studentů jednotlivých ročníků navštivte následující stránky fakulty. Ná následujícím odkaze naleznete důležité doplňující informace a případné změny v rozvrzích.

Pozor od tohoto semestru došlo k posunu časů výuky o 30 minut. Dvouhodinové bloky výuky tedy probíhají takto: 8-9.40, 10-11.40, 12-13.40, 14-15.40, 16-17.40, 18-19.40. Výuka v tomto semstru probíhá od 19. 9. 2022 do 16. 12. 2022. Náhrady výuky jsou možné od  2. 1. 2023 do 6. 1. 2023.

Místnost A-632

KJR A632

Místnost L-144

KJR L144

Počítačová místnost

KJR PC