Systémové upozornění
Hlavní informace

Pravidla pro odevzdávání bakalářských prací

Přesné pokyny a pravidla pro odevzdávání bakalářských prací na Katedře jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze jsou ke stažení zde.

Nabízená témata bakalářských prací

Nabízená témata a anotace bakalářských prací pro rok 2019/2020 jsou ke stažení zde. Pokyny k výběru zadání, termíny a další potřebné informace dostanete od vedoucího ročníku na začátku semestru.

Ocenění nejlepší bakalářské práce

Vedoucí KJR ocení nejlepší práci uhrazením nákladů na účast na mezinárodní studentské konferenci (ENGF, IYNC,...). Pravidla soutěže jsou ke stažení zde. Složení komise zde.

Šablona práce

Bakalářské a další práce jsou svázány pravidly, přesně definouvanou šablonu ale nemají. Formátování je volné, jen dbejte pravidel na FJFI ČVUT a pokynů vedoucího práce a vedoucího ročníku. Pro práci můžete využít například tuto LaTeX šablonu (též dostupnou na overleaf.com).