Systémové upozornění
Hlavní informace

Úvod do inženýství je předmět v prvním ročníku bakalářského studia. Je zajišťován Katedrou jaderných reaktorů a Katedrou materiálového inženýrství. Předmět pokrývá následující témata:

  • Základy inženýrské práce,
  • práce s informacemi,
  • experimenty a zpracování dat,
  • úvod do nauky o materiálu,
  • základy technického kreslení,
  • inženýrství a etika,
  • inženýrství a životní prostředí.