Systémové upozornění
Hlavní informace

Deterministické metody v reaktorové fyzice je výběrový předmět určený studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Výuka probíhá v letním semestru. V Letním semestru 2023/2024 bude výuka probíhat ve středu od 9:00 v počítačové učebně.

Stručný sylabus

Předmět je zaměřen na práci s deterministickými výpočtovými kódy pro analýzu reaktorových systémů a výpočty vyhoření jaderného paliva. Seznámíte se s jadernými daty a jejich úpravou pro využití ve výpočtových kódech. Naučíte se porozumět fungování deterministických kódů, citlivostním analýzám a přípravě dat pro celozónové výpočty.

Aktuality

Zadání domácích úkolů, jejich hodnocení a ukázkové vstupní soubory

 Domácí úkoly jsou zadávány prostřednictvím MS Teams. V souborech v týmu 17DERF-2024 naleznete také souhrnné hodnocení domácích úkolů a ukázkové vstupy, které vám pomohou s výpočty