Systémové upozornění
Hlavní informace

Deterministické metody v reaktorové fyzice je výběrový předmět určený studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Výuka probíhá v letním semestru. V Letním semestru 2020/2021 bude výuka probíhat v pátek od 11:30. Vzhledem k trvající pandemické situaci bude výuka probíhat distančně prostřednictvím MS Teams.

Stručný sylabus

Předmět je zaměřen na práci s deterministickými výpočtovými kódy pro analýzu reaktorových systémů a výpočty vyhoření jaderného paliva. Seznámíte se s jadernými daty a jejich úpravou pro využití ve výpočtových kódech. Naučíte se porozumět fungování deterministických kódů, citlivostním analýzám a přípravě dat pro celozónové výpočty.

Licence na kód SCALE

Vzhledem k využívání výpočtových kódu je nutné, aby si studenti zažádali o licenci pro kód SCALE. Lze tak učinit na stránkách OECD/NEA. Jako zdůvodnění můžete použít následující: "The code will be used for criticality and burnup calculations for fuel assembly lattices and for sensitivity and uncertainty calculation."

Aktuality

 

Zadání domácích úkolů

 

Hodnocení domácích úkolů

Identifikátor Úkol 1 Úkol 2 Úkol 3 Úkol 4 Úkol 5 Úkol 6 Úkol 7
488278  A  --  --  --  --  --  --
476602  A  A  A  A  A  A  
468060  A  A  B  A  A  A  
474011  A  A  A  A  A  A  
473974  A  A  A  A  A  A  
476629  A  A  A  A  A  A  
473957  A  A  A  A  A  A  
476589  A  A  A  A  A  A  
468004  A  A  A  A  A  A  
473987  B  A  B    A  A  
477790  A  A  A  A  A  A  

Ukázkové vstupní soubory