Systémové upozornění
Hlavní informace

Předmět 17RFZY je určen pro 2. ročník bakalářského studia programu Jaderné inženýrství. Přednášky v letním semestru 2024 se konají v pátek od 14:15 v místnosti L-144. Cvičení probíhají v učebně T-211 (Trojanka) v pondělí od 14:00.

Účast na cvičeních je povinná. Tolerovány jsou dvě neomluvené absence. Za každou další absenci se odečítá 5 bodů z výsledku zápočtových písemných prací. Pro zisk zápočtu je nutné absolvovat zápočtovou písemnou práci s minimálně 50% úspěšností a splnění domácích úkolů zadaných na cvičeních. Zápočtová písemná práce má tři části: testová část, řešení příkladů a praktická část.

Zkouška má písemkou a ústní část. Jako písemná část se počítá část s řešením příkladů ze zápočtového testu. Proto má tato část také zvláštní hodnocení.

Studijní materiály jsou vystaveny v rámci skupiny 17RFYZ-2024 v MS Teams.

Seznam otázek k ústní zkoušce.

Základní témata pokrytá v předmětu

  • Interakce neutronů
  • Štěpení jaderného paliva
  • Rozbor zpomalování neutronů a energetické rozdělení neutronů v reaktoru
  • Kontrukce jaderného paliva a výhody heterogenního supořádání
  • Kritičnost homogenních jaderných reaktorů
  • Základy kinetiky a dynamiky jaderných reaktorů

Aktuality

Domácí úkol:

Zadání domácích úkolů naleznete ve skupině 17RFYZ-2024 v MS Teams.

Doporučená literatura:

Frýbort, Jan; Heraltová, Lenka a Štefánik, Milan: Úvod do reaktorové fyziky: teorie a cvičení. Skripta ČVUT v Praze. 2013
Heřmanský, Bedřich: Jaderné reaktory. SNTL. Praha 1981
Zeman, Jaroslav: Reaktorová fyzika 1 a 2. skripta ČVUT v Praze

DOE Fundamentals Handbooks: Nuclear Physics and Reactor Theory, Vol. 1 a Vol. 2 , dostupné on-line
John R. Lamarsh: Introduction to Nuclear Engineering (ekniha na ČVUT)
Paul Reuss: Neutron Physics

Účast na cvičení:

Tabulka s přehledem účasti na cvičení je uložena v MS Teams.