Systémové upozornění
Hlavní informace

Sborník je ke stažení zde. 

 

Autor (editor): Ing. Ondřej Novák (editor)
Název díla: Seminář jaderného inženýrství 2023 - sborník příspěvků
Vydalo: České vysoké učení technické v Praze
Zpracovala: Fakulta jaderná a fyzikálněinženýrská, ČVUT v Praze
Kontaktní adresa: KJR, V Holešovičkách2, Praha 8, 180 00
Tel.: 221 912 384
Publikováno online, https://katedra-reaktoru.cz/cz/2-uncategorised/5708-seminar-jaderneho- inzenyrstvi-2023-sbornik-prispevku
Početstran: 123
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-01-07254-7
DOI: https://doi.org/10.14311/SJI.2023
Seminářje podpořen z projektu SVK SVK 42/23/F4.