Systémové upozornění
Hlavní informace

Ke 30. 5. 2018 skončilo funkční období vedoucího katedry. Od 1. 6. 2018 je novým vedoucím Ing. Jan Rataj, PhD.