Systémové upozornění
Hlavní informace

 Jiří jarošík a Ján Kozič získali v soutěži ČNS o nejlepší bakalářskou práci 1. a 3. místo. Pavel Vrbka a Tomáš Bohuslav se umístili společně na 3. místě v soutěži ČNS o nejlepší diplomovou práci. Všem oceněným gratulujume.