Systémové upozornění
Hlavní informace

Nový bakalářský a magisterský obor Vyřazování jaderných zařízení získal kladné stanovisko hodnotící komise Národního akreditačního úřadu. Zbývá už jen formální schválení, které bude trvat několik týdnů. Nový obor vytvořený ve spolupráci s KJCh a KDAIZ je zaměřen na přípravu expertů v oblasti vyřazování jaderných zařízení. Poptávka po absolventech je i dnes vysoká, a to nejen v ČR, ale hlavně v Německu, kde brzy dojde k odstavení velkého množství jaderných zařízení.