Systémové upozornění
Hlavní informace

Sborník ze Semináře jaderného inženýrství 2020 byl zveřejněn zde. Obsahuje krom příspěvků studentů také prezentaci o vědeckých směrech v oboru JI.