Systémové upozornění
Hlavní informace

Dne 3. 11. 2020 vydal SÚJB povolení k umístění podkritického reaktoru VR-2 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Reaktor VR-2 doplní výukové a výzkumné kapacity reaktoru VR-1, se kterým má KJR FJFI ČVUT přes 25 let provozních zkušeností a přinese další významný potenciál ve výchově klíčových jaderných odborníků nejenom pro českou jadernou energetiku, ale i pro MAAE a další světové univerzity. Aktuálně v semestru jede VR-1 na 90-95 % své výukové kapacity (někdy i na 100 %) a zájem o výuku u nás se stále zvyšuje. I proto se odborníci z ČVUT rozhodli pro výstavbu nového jaderného reaktoru VR-2. Předpokládané uvedení do provozu je v roce 2022.