Systémové upozornění
Hlavní informace

Petr Kladiva získal stipendium ČVUT pro nadané studenty za práci na publikaci Benchmark on neutron flux spatial effects in subcritical system based on IRT-4 M fuel for near-core positions. Gratulujeme! Příští rok bude opět vypsané, tak doporučujeme výzvu k podán žádosti využít.