Systémové upozornění
Hlavní informace

Na katedře jaderných reaktorů jsme pro Vás na tomto odkaze připravili virtuální prohlíkdu reaktoru VR-1. Kromě toho, že se můžete podívat na všechna místa reaktoru se spoustou vysvětlujících popisků, je připraveno také několik videí napřiklad z údržby reaktoru, nebo přesunu palivových článků pod vodou.