Systémové upozornění
Hlavní informace

Vedoucí katedry jaderných reakotrů Ing. Jan Rataj Ph.D. udělil cenu za nejlepší Bc. práci studentovi Jakubovi Mátlovi. Práce se zabývala tématem aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového generátoru na reaktoru VR-1.

Cena BP Jakub Matl