Systémové upozornění
Hlavní informace

Na katederním webu byla vytvořena nová stránka, která se věnuje pracovním příležitostem, stážím a zahraničním studijním pobytům v oboru jaderného inženýrství. Studenti a zájmci o studium se tak mohou lépe zorientovat, kde se v budoucnu uplatnit. Studentům doporučujeme vyzkoušet také studijní pobyty a stáže, na kterých získají celou řadu cenných zkušeností a kontaktů.