Systémové upozornění
Hlavní informace

Níže a na stránce rozvrhů jsou zveřejněny rozvrhy učeben katedry jaderných reaktorů na zimní semestr AR 2022/23. Rozvrhy studentů jednotlivých ročníků a další doplňující informace jsou prezentovány na stránkách fakulty. Výuka v letním semestru začíná 13. 2. 2023 a končí 19. 5. 2023.

KJR A632 1 KJR L144 1 KJR PC 1