Systémové upozornění
Hlavní informace

Martin Ševeček pochází z malého jihomoravského městečka, odkud dojížděl na osmileté gymnázium ve Znojmě. Dlouhodobě se zaměřuje na jaderné palivo a s ním související materiálové a jaderné inženýrství. V rámci studia a svých výzkumných aktivit na FJFI ČVUT v Praze absolvoval dlouhodobé výzkumné stáže na Massachusetts Institute of Technology (MIT), National Tsing Hua University na Taiwanu (NTHU), Électricité de France (EdF), moskevském MEPhI nebo teheránské univerzitě. V minulosti profesionálně působil na Státním úřadě pro jadernou bezpečnost nebo ve společnosti Westinghouse Electric Company v USA. Aktuálně působí také jako vedoucí úseku Podpora provozu jaderných elektráren ve společnosti ALVEL.

Za svoje aktivity spojené s výzkumem a vývojem jaderných materiálů a paliv v rámci studia a profesionálních činností obdržel několik prestižních cen jako – Nuclear Innovation Prize 2022 (Evropská komise), Nuclear Materials Early Career Award (Journal of Nuclear Materials), ENEN PhD prize, Cena Siemens nebo Henri Becquerel Prize. Díky kvalitním výsledkům se mu podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s předními světovými společnostmi a pracovišti v oblasti jaderného paliva (KHNP, Westinghouse Electric Company, Joint Research Center, GE Hitachi, MIT). Na katedře reaktorů zajišťuje výuku termomechaniky reaktorů a jaderných paliv a sdílení tepla. Je uznávaným expertem v oblasti pokročilých jaderných paliv a jaderných paliv se zvýšenou odolností mimo jiné v pracovních skupinách MAAE a OECD/NEA. Ve skupině OECD/NEA Working Group on Fuel Safety je od roku 2022 místopředsedou.

ORCID, Google Scholar