Systémové upozornění
Hlavní informace

Miloš Tichý je Pražák. V roce 1968 maturoval na Střední průmyslové škole jaderné techniky a nastoupil na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, kterou ukončil v roce 1973. Dvacet let pracoval v jaderném výzkumu (Ústav jaderného výzkumu Řež a Ústav dozimetrie záření ČSAV). Během této doby absolvoval dlouhodobé stáže v BARC (Bhabha Atomic Research Centre), Bombay a PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) Braunschweig. Věnoval se hlavně neutronice, stínění a měření spekter neutronů.

V letech 1993-1999 pracoval ve SEVEN (Středisko pro efektivní využívání energie), kde se věnoval úsporám energie, modelování energetiky a emisím z energetiky. Řadu let působil v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC) jako expert a vedoucí autor návodů na výpočet emisí skleníkových plynů. Ty jsou dodnes používany pro reportování v rámci FCCC (Konvence o klimatické změně) a a byly oceněny Nobelovou mírovou cenou. Organizoval první kompletní inventuru skleníkových plynů v ČR.

V letech 1999- 2014 pracoval jako pracovník a později ředitel odboru mezinárodní spolupráce SÚJB, kde zodpovídal za vztahy s IAEA a vyjednávání s okolními státy (Rakousko, Německo) o jaderném programu ČR. Na KJR nastoupil v roce 2014 a zajišťuje kursy Detekce záření a Základy energetiky.

ORCIDGoogle Scholar