Systémové upozornění
Hlavní informace

Předmět 17ZAF2 je určen pro 3. ročník bakalářského studia oboru Jaderné inženýrství. Výuka probíhá v letním semestru a vzhledem k trvající pandemické situaci bezkontaktní formou přes MS Teams.

Přednášky v letním semestru 2021 se konají ve čtvrtek od 12:30. Cvičení probíhají jednou za 14 dní a první cvičení se koná v pondělí 22. 2. od 12:30. Cvičení povede Ing. Ondřej Novák.

Účast na cvičeních i bezkontaktní formou je povinná. Tolerována je jedna neomluvená absence. Za každou další absenci se odečítá 5 bodů z výsledku zápočtových písemných prací. Pro zisk zápočtu je nutné absolvovat zápočtovou písemnou práci s minimálně 50% úspěšností a splnění domácích úkolů zadaných na cvičeních.

Zkouška má písemkou a ústní část. V případě dosažení úspěšnosti v zápočtové práci větší než 95 % postupuje student přímo k ústní zkoušce s výsledkem písemné části s hodnocením stupněm A.

Studijní materiály naleznete na serveru MyDMS (přihlášení pod účtem “student”)

Seznam otázek k ústní zkoušce

Aktuality

Domácí úkol:

Zadání domácích úkolů naleznete ve skupině 17ZAF2 v MS Teams.

Doporučená literatura:

Frýbort, Jan; Heraltová, Lenka a Štefánik, Milan: Úvod do reaktorové fyziky: teorie a cvičení. Skripta ČVUT v Praze. 2013
Heřmanský, Bedřich: Jaderné reaktory. SNTL. Praha 1981
Zeman, Jaroslav: Reaktorová fyzika 1 a 2. skripta ČVUT v Praze

DOE Fundamentals Handbooks: Nuclear Physics and Reactor Theory, Vol. 1 a Vol. 2 , dostupné online
John R. Lamarsh: Introduction to Nuclear Engineering (ekniha na ČVUT)
Paul Reuss: Neutron Physics

Účast na cvičení:

Přehled účasti na cvičeních. Jednotlivé údaje znamenají: P – přítomen, N – nepřítomen a O – omluven

Tabulka s účastí na cvičení