Systémové upozornění
Hlavní informace

Seminář jaderného inženýrství 2020 – sborník příspěvků

Sborník je ke stažení zde.

Autor (editor): Ing. Ondřej Novák (editor)
Název díla: Seminář jaderného inženýrství 2020 – sborník příspěvků
Vydalo: České vysoké učení technické v Praze
Zpracovala: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
Kontaktní adresa: KJR, V Holešovičkách 2, Praha 8, 180 00
Tel.: 221 912 384
Tisk: Katedra jaderných reaktorů, FJFI, CVUT v Praze
Adresa tiskárny: V Holešovičkách 2, Praha 8
Počet stran:134
Náklad:10
Pořadí vydání: 1.
ISBN 978-80-01-06764-2
DOI: https://doi.org/10.14311/SJI.2020